ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๘๒๐๑ ต่อ ๘๕๑๐ โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๓๕ ๘๑๔๒ (สายตรง) รายละเอียดดังลิงค์ข้างล่างนี้

1.โครงการครั้งที่ 12.pdf

2.ใบสมัครประชุมวิชาการ.pdf

3.Hotel-reservation12.pdf

4.กำหนดปิดรับ+อัตราค่าลงทะเบียน.pdf

5.Template12rmutto.dotx

6.Instructions12.pdf

7.ตัวอย่างจัดโปสเตอร์.pdf

8.ตัวอย่างจัดโปสเตอร์.ppt

วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2562  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 641 ครั้ง