เอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

สรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง https://d.tsri.or.th/mwrJLV5nKV/national-science-research-and-innovation-plan

แผนงาน และ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 https://d.tsri.or.th/AqXJjq0GBW/national-science-research-and-innovation-plan

25 แผนงาน (P) ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570

https://d.tsri.or.th/veDJAKan1m/national-science-research-and-innovation-plan

วันที่ประกาศข่าว : 2024-03-20 15:24:04  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 154 ครั้ง