ขอเชิญร่วมรับฟังกิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY) 2567

กิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY) ตามกลุ่มดังนี้

  1. กลุ่มการผลิตบัณฑิต
  2. กลุ่มวิจัย
  3. กลุ่มบริการวิชาการ
  4. กลุ่มการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวโหลดเทมเพลต

วันที่ประกาศข่าว : 2024-07-03 15:12:59  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 103 ครั้ง