Error : อัพเดท DB hitsไม่ได้

ประชุมการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U๒T) สู่การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-03-25 11:51:39  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง