อบรมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเว็บแอพลิเคชัน

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเว็บแอพลิเคชัน และการส่งเสริมการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

 

วันที่ประกาศข่าว : 2024-02-22 16:47:08  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 377 ครั้ง