กิจกรรมอบรมการจัดสรรผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage
การจัดสรรผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 

ดาวโหลดเกียรติบัตร

 

วันที่ประกาศข่าว : 2024-02-28 18:08:33  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 315 ครั้ง