บพท. จัดการชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบ Green Economy

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.) จัดการชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  กรอบ Green Economy

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบ 


กรอกข้อมูลขอรับทุน 

วันที่ประกาศข่าว : 2024-04-04 19:07:28  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 59 ครั้ง