บพท สนับสนุนทุนวิจัย การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน 2567

บพท สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น RU “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจําปีงบประมาณ 2567  


ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย

ศึกษาได้จากเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุน.pdf

ไฟล์เอกสารบรรยาย App-Tech 2024 โดย ดร.กิตติ ผอ.บพท.pdf

ผู้ที่สนใจขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบ https://www.apptechpmua.com/ ระหว่างวันที่ 8 - 25 เมษายน 2567

วันที่ประกาศข่าว : 2024-04-09 14:38:21  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 2812 ครั้ง