ประกาศสัมภาษณ์รอบที่ 10

ตารางการสัมภาษณ์ รอบที่10

ลำดับที่

สัมภาษณ์

QR Code

๑ - ๔๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

http://line.me/ti/g/pYASqz6-ex

คำอธิบาย: ดงคลั่งน้อย

๔๗ - ๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

http://line.me/ti/g/gqA_f89WOS

คำอธิบาย: กำแพง

๖๕ – ๑๒๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

https://line.me/R/ti/g/xe4Bpx9GgZ

๑๒๗ – ๑๓๓

 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

http://line.me/ti/g/Ry6Ky99EOw

๑๓๔ – ๑๕๑

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

๑๕๒ – ๒๐๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

https://line.me/ti/g2/88Pk0U0AsiJtJaBol_4sGw?

utm_source=invitation&utm_medium=QR_code

&utm_campaign=default

๒๐๑ – ๒๒๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

https://line.me/ti/g2/lx7nU-GK_zl2PeecRwks_g?utm_source=invitation&

utm_medium=QR_code&utm_campaign=default

 

๒๒๗ – ๒๕๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

https://line.me/ti/g2/fWP6HMcKX1S3ZGr2mMnTGg?

utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&

utm_campaign=default

๒๕๓ – ๒๗๙

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์วีดีโอคอล

ให้เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค๊ดนี้

https://line.me/ti/g2/HWPJBSrB21-ooe2CKN0e_g?

utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&

utm_campaign=default

ประกาศเรียกสำรองมารายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 9

ดาวโหลดคู่มือ

เอกสารคู่มือการดำเนินงาน