25 มกราคม 2020

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัย และในสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมA ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ลิ้งสำรอง