สกสว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

หน่วยานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพื้นที่ (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/

วันที่ประกาศข่าว : 2019-12-04 11:50:20  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 621 ครั้ง