การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์)การอบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (แบบออนไลน์)
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ดาวโหลดเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 

วันที่ประกาศข่าว : 2021-09-13 16:29:22  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 915 ครั้ง