โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.ดาวโหลดเกียรติบัตร

โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
โดย วิทยากร : 1) นายสมปราถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2) รองศาสตราจารย์.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค

 

รายละเอียดกิจกรรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

วันที่ประกาศข่าว : 2021-11-19 15:07:40  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 972 ครั้ง