สกสว. ขอเชิญสัมมนาวิชาการ Education Journey Forum ครั้งที่ 6 และ 7 ผ่าน Facebook Live สกสว


1.ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ครูในฐานะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลาย” ในวันเสาร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2566 

2.ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ของการเรียนรู้และการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา  08.30 – 15.30 น. 

 

ในการนี้ สกสว. ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ Education Journey Forum ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในประเด็นด้านการศึกษาได้เข้าร่วมรับชมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

Facebook Live : สกสว. https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation 

ThaiPBS https://www.facebook.com/ThaiPBS 

YouTube Live : ThaiPBS https://www.youtube.com/user/ThaiPBS 

 

 

 

 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-02-14 14:52:58  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 116 ครั้ง