วช. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023" ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 มีนาคม 2565

คลิกลงทะเบียน

วันที่ประกาศข่าว : 2023-02-24 09:42:28  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 219 ครั้ง