ประกาศการรับสมัครนักวิจัยประเมินความพึงพอใจ


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

ผู้สนใจสามารถยื่นสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ด ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 2 และ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 043556132 

หนังสือประกาศรับสมัคร
 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-06-30 09:41:28  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 297 ครั้ง