ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ปี 2567 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง 4 กลไก เงินทุนให้เปล่าสูงสุดโครงการละ 1,500,000 บาท

เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจ เข้ารับฟังแนวทางเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก NIA

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์ Glowfish Event Space ชั้น M อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ (โรงแรม Ad lib ขอนแก่น)

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1. กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค “Regional Innovation Business Platform" ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่
 กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
 กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation)
 กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
 กลไกนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย

2. การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ภายใต้ แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform)

3. ตัวอย่างโครงการ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://forms.gle/j8XKt6mD5pJYmCib7
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/0tHIN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
097-115-3891 คุณพัชรีรัตน์
085-186-4928 คุณพัชรีพร
082-310-7769 คุณฉัตริน

วันที่ประกาศข่าว : 2023-10-19 10:10:54  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 322 ครั้ง