โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ประกาศข่าว : 2020-09-16 15:35:17  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 282 ครั้ง