รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.71 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 2

วันที่ประกาศข่าว : 2020-10-08 15:45:52  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 305 ครั้ง