ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย โครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดโดยประยุกต์ใช้แนวทาง Thinking School และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทำงานของสมองเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด”ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-03-19 11:49:05  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง