ประชุมออนไลน์เตรียมงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประชุมออนไลน์เตรียมงานเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลางจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 การจัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ประกาศข่าว : 2021-05-05 17:00:16  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 436 ครั้ง