โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จัดอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย 1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวโหลดเกียรติบัตร

 

 

รายชื่อผู้แสดงความประสงค์

Topic: โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
Time: Mar 16, 2022 08:30 Bangkok Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92018505829?pwd=L29nTzlVS0krN3hxYll5T216WEVlQT09


Meeting ID: 920 1850 5829
Passcode: 160365

วันที่ประกาศข่าว : 2022-02-11 11:51:38  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 651 ครั้ง