โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2565โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

ดาวโหลดเกียรติบัตร

วันที่ประกาศข่าว : 2022-06-14 12:49:38  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 588 ครั้ง