7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ แผนบริการวิชาการการวิจัยและการจัดทำฐานทรัพยากร อพ.สธ. รวมไปถึงการเชื่องโยงกับหน่วยงานและดำเนินการตามพันธกิจและพื้นที่รับบริการ โดยมีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมในด้านของการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมจากโครงการ U2T การนำนวัตกรรมลงสู่ชุมชน การพัฒนาครูประจำกรในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมไปถึงโครงการในเศรษฐกิจฐานรากและผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนั้นยังประชุมเตรียมการในการร่วมจัดงานข้าวหอมมะลิโลกของจังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมการวิจัย ในช่วงปลายปีนี้

วันที่ประกาศข่าว : 2022-11-08 09:55:15  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว 222 ครั้ง