โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หัวข้อ : การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์)
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับจำนวนจำกัด : 50 คน

 

คลิกลงทะเบียน

วันที่ประกาศข่าว : 2024-02-19 14:23:10  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 291 ครั้ง