ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562 
รายละเอียดของโครงการ https://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256110261334230168561.pdf

หนังสือลงรับจากภายนอก เอกสารเชิญหน่วยงาน

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

    ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14   ธันวาคม 2561                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย  ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18   มกราคม 2562                สำหรับนักวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562              สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย  (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 15  มีนาคม 2562                  สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17  พฤษภาคม 2562             สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 14  มิถุนายน 2562                สำหรับนักวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19  กรกฎาคม 2562               สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะบียนที่นี่

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-09  ประกาศโดย : staff   ถูกเปิดอ่านแล้ว 278 ครั้ง