ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว : 2018-12-19  ประกาศโดย : staff   ถูกเปิดอ่านแล้ว 315 ครั้ง