รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม spssรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ กิจกรรม : การฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 20 -22 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 ห้องบรรณาราชเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวโหลด

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ประกาศข่าว : 2019-03-11  ประกาศโดย : staff   ถูกเปิดอ่านแล้ว 328 ครั้ง