กระทรวง อว. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

รายละเอียด download file ได้จากเว็บไซต์ www.mhesi.go.th  

วันที่ประกาศข่าว : 2020-04-23 15:43:08  ประกาศโดย : admin   ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง