ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิจัยเกษตรรำไพ

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำวารสารรำไพ ในสาขาวิชาทางด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และการอาหารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยุทธศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารเกษตรรำไพกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยเปิดรับบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ 2566 ผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความเข้ารับพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ 2566 ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับ  ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-02-24 09:14:09  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 207 ครั้ง