ขอเชิญชวน ส่งทบความเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56ขอเชิญชวน ส่งทบความเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56 : “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย The International and 56th National Graduate Research Conference (INGRC 56): “Lifelong Learning for Sustainable Development”

 หัวข้อ: “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“Lifelong Learning for Sustainable Development”)

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566  ณ การประชุมออนไลน์ . Deadline submission: 22 พฤษภาคม 2566 
Website: https://conference.reru.ac.th/ 

=========================

กลุ่มงานในการประชุม:

1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ 

2. กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. กลุ่มบริหารธุรกิจ 

4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์ 

5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

=========================

ติดต่อสอบถาม: . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด . หมายเลขโทรศัพท์: 043-556-231 หรือ 043-556-001-8 ต่อ 1027 . E-mail: [email protected]

วันที่ประกาศข่าว : 2023-05-12 15:12:23  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 59 ครั้ง