ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"  The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic  (RUNIRAC VII)  "วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน"  ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม เข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

1. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"

วันที่ประกาศข่าว : 2023-05-15 15:55:33  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง