เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2566  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่อยู่ด้านล้างนี้

 

#

Filename

1

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ.pdf

2

คู่มือการจัดทำคำขอฯและการบริหารงบประมาณ.pdf

3

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_FF68.docx

4

แบบฟอร์มแบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ.xlsx

5

ปฏิทินแนบท้ายประกาศ ปี 2568.docx

6

ประกาศรับทุนปี 2568.pdf

7

ประกาศรับทุนปี 2568(ฉบับที่ 2).pdf

8

ประกาศรับทุนปี 2568(ฉบับที่ 3).pdf

9

ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบ.pdf

10

คู่มือจัดทำคำขอฉบับล่าสุด(11092566).pdf

11

สไลด์จัดทำคำขอ.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชากมล ศรีอาราม

 043556132 หรือโทรภายใน 1110 หรือ E-mail: [email protected]   

 

วันที่ประกาศข่าว : 2023-09-29 10:44:23  ประกาศโดย : pkung   ถูกเปิดอ่านแล้ว 90 ครั้ง