บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567 

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2567 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

โดยลักษณะของโครงการจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
     1) การรับ-ส่งต่อเทคโนโลยี (Technology partnership) 
     2) การหาตลาดใหม่ ในตลาดต่างประเทศ (Market development partnership) 
     3) การร่วมลงทุน (Investment partnership) 
     4) การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneur & talented partnership)
เพื่อนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการไทย ผ่านการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์

สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) 
ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)

 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/HORW3
 ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750

สอบถามเพิ่มเติม 
jirapan.chr@nxpo.or.th, globalPMUC@gmail.com

 

1. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_ไทย
2. Call for proposal_ Global partnership_PMUC_Eng
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ_GP บพข._67+Checklist
4. Executive summary
5. หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ 
6. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ-บพข

สามารส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750

วันที่ประกาศข่าว : 2023-08-18 17:00:30  ประกาศโดย : ประจิตร   ถูกเปิดอ่านแล้ว 379 ครั้ง